Адвокат

Switch to desktop

Заявление о принятии наследства

  Русский    Украинский

 

Приватному нотаріусу
_________________________ нотаріального округу
адреса:_____________________________________
______________________________________(П.І.Б.)
 громадянин України, _______ року народження
 (паспорт                    серії __________,  виданий
 ______________________ «____»______ року), що 
 зареєстрований за адресою:_________________
____________________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника
 податків     за   даними    державного    реєстру  
                             фізичних осіб —  платників   податків
  __________________________________________.  

 


З  А  Я  В  А

про  прийняття спадщини

     «___»________________201___р. помер мій батько – _______________________________________, _________ року народження, який постійно проживав за адресою: ____________________________________________.
     На день  його смерті залишилось спадкове майно, яке складається з:
     - однокімнатної квартири, яка знаходиться за адресою:_______________________________________________________________.
     Цією заявою я приймаю спадщину за законом після мого померлого батька -
_________________________________________________________________________________-.
     Спадкоємцями, які передбачені ст.1261 ЦК України, крім мене є дружина спадкодавця: ___________________________, ______________ року народження, яка проживає за адресою: ______________________________________ та   дочка  спадкодавця __________________, ______________ року народження, яка проживає за адресою: ______________________________________.        Інших спадкоємців немає. 

     Зміст ст. 1268 ЦК України та правові наслідки прийняття спадщини, а саме: не допускається прийняття спадщини з умовою чи із застереженням, незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини, встановленого для прийняття спадщини, мені, ___________________________, роз’яснено. 

     Зміст ст. 1269 ЦК України та правові наслідки подання заяви про прийняття спадщини, а саме:заява про прийняття спадщини може бути відкликана протягом строку, встановленого для прийняття спадщини мені,  _______________________________, роз’яснено.
     На підставі ст. 1261, 1269 ЦК України прошу зареєструвати мою заяву. Необхідні документи для отримання мною свідоцтва про право на спадщину за законом будуть мною подані додатково.
     Я стверджую, що не знаходжусь під опікою, патронажем, невизнаний недієздатним, не обмежений у дієздатності, не знаходжусь в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, зміст цього документа та його правові наслідки мені зрозумілі і тлумачаться мною однозначно.

“____” _______________ 201___року


ДОДАТКИ: 
- копія документу, що посвідчує особу;
- копія свідоцтва про народження заявника;
- копія свідоцтва про смерть;
- документ, що підтверджує останнє місце проживання спадкодавця. 

 

Підпис:________________________________________________________________