Адвокат

Switch to desktop

Выход на пенсию по выслуге лет

ПИТАННЯ:   Роз’ясніть, будь ласка, питання щодо виходу на пенсію за вислугою років працівника вищого навчального закладу, у разі, якщо я все життя працюю у вузі. 


ВІДПОВІДЬ:   Відповідно до ст. 2 Закону України «Про пенсійне забезпечення» серед видів пенсій, є такий вид трудової пенсії – за вислугу років.
     Згідно зі ст. 51 Закону України «Про пенсійне забезпечення»:
     «Пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком».
     Відповідно до ст. 52 Закону України «Про пенсійне забезпечення» право на пенсію за вислугу років мають, серед інших, працівники освіти.

     Також відповідно до ст. 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення»:
     «Право на пенсію за вислугу років мають:
     ...е) працівники освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення при наявності спеціального стажу роботи від 25 до 30 років за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку».
     У переліку закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993р. №909 є загальноосвітні навчальні заклади. Вищі навчальні заклади ІІІ-IV рівня акредитації у цьому переліку відсутні.

     Отже, у Вас відсутній спеціальний стаж для права на пенсію за вислугу років. З іншого боку, відповідно до ст. 22³ Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» до стажу наукової роботи зараховується час роботи на посадах науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, визначених у частині другій статті 48 Закону України "Про вищу освіту". Відповідно у вас - науковий стаж. 

     Що стосується пенсії наукового працівника, згідно зі статтею 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»:
     Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років), після досягнення чоловіками віку 62 роки за наявності стажу наукової роботи не менш як 20 років, жінками - пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", за наявності стажу наукової роботи не менш як 15 років.
     Відповідно до ст. 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування":
     Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років.
     До досягнення віку, встановленого абзацом першим цієї статті, право на пенсію за віком мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
     55 років - які народилися до 30 вересня 1956 року включно;
     55 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;
     56 років - які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;
     56 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;
     57 років - які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;
     57 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;
     58 років - які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;
     58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;
     59 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;
     59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;
     60 років - які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року.

      Таким чином, Ви будете мати право на наукову пенсію при двох умовах:
      1)  наявність стажу наукової роботи не менше 15 років;
      2)  досягнення пенсійного віку, передбаченого відповідно до Вашого року народження.

З повагою,
адвокат И.О. Нежигай
г.Донецк, тел.
(066)-794-56-17, (097)-397-69-96

Русский   Украинский