Адвокат

Switch to desktop

Налогообложение от продажи доли в ООО

Русский    Украинский  

 

ПИТАННЯ:  Розкажіть про те, як оподатковується прибуток від продажу частки в товаристві з обмеженою відповідальністю.


ВІДПОВІДЬ: Під час продажу фізичною особою — засновником ТОВ своєї частки у статутному капіталі юридичній особі або фізичній особі слід керуватися пунктом 170.2 ст. 170 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI (зі змінами та доповненнями, далі — ПКУ).
     Згідно з пп. 170.2.1 п. 170.2 ст. 170 ПКУ облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податків самостійно, окремо від інших доходів і витрат. З метою оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік. Згідно з пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 ПКУ інвестиційний прибуток розраховується як різниця між доходом, отриманим платником податків від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, яка визначається виходячи з суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм пп. 170.2.4 ― 170.2.6 ПКУ. Згідно з пп. 170.2.6 п. 170.2 ст. 170 ПКУ до складу загального річного оподатковуваного доходу платника включається значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року.
     Щодо зазначених доходів ставка податку становить 15%. Якщо загальна сума отриманих платником податків у звітному податковому місяці доходів перевищує 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (1073 грн. на 1 січня 2012р.), ставка податку становить 17% суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15% (п. 167.1 ст. 167 ПКУ).
     При цьому якщо сума доходу від продажу інвестиційних активів не перевищує суму, визначену в абз. першому пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ (1500 грн. у 2012р.), то такий дохід не підлягає оподаткуванню і не включається до загального річного оподатковуваного доходу (пп. 170.2.8 п. 170.2 ст. 170 ПКУ).
     У разі перевищення суми доходу від продажу інвестиційних активів у 2012 році 1500 гривень фізична особа зобов’язана подати до органу Державної податкової служби податкову декларацію за встановленою формою у строк до 1 травня 2013 р. (пп. «в» п. 176.1 ст. 176, пп. 49.18.4 ПКУ ст. 49).
     Платники, які зобов’язані подавати декларацію, ведуть облік у Книзі обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу (далі — Книга) згідно з формою та у порядку, затвердженому наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. №1022.
     Згідно з п. 179.7 ст. 179 ПКУ фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій нею податковій декларації.
     Такий порядок оподаткування, декларування і сплати податку на доходи фізичних осіб від продажу інвестиційних активів не залежить від статусу покупця — юридична це особа чи фізична, резидент це чи нерезидент. При цьому юридична особа, яка набуває корпоративних прав у фізичної особи, не розглядається ПКУ як податковий агент, тож така юридична особа не зобов’язана нараховувати, утримувати і сплачувати до бюджету податок на доходи фізичних осіб.

З повагою,
адвокат И.А. Нежигай
м.Донецьк, тел. (066)-794-56-17, (093)-585-77-85, (097)-397-69-96